Make your own free website on Tripod.com

Filipino artists for national democracy

Songs of the Philippine revolution
Page #1


Songs page #1

Internasyunal
Ang masa
Araw ng manggagawa
Awit ng pagasa
Awit ng tagumpay
Bandilang pula
Di magagaping diwa
Diwang walang takot
Gumising ka kabataan


Songs page #2

Higit na matatag
Huwad na kalayaan
Luksampati
Manggagawa at magbubukid
Martsa kan Bikolania
Martsa ng bayan
Martsa ng pagkakaisa
Mendiola


Songs page #3

Mutya
Pagbabalikwas
Pag-ibig sa tinubuang lupa
Tambang
Tano
The Internationale


Internasyunal

Filipino version of The Internationale, the song of the global movement of the proletariat. The lyrics were from a poem (L' Internationale) written by Eugene Pottier in June 1871 to commemorate the Paris Commune. He, a Communard himself, wrote it shortly after its fall. The melody was composed by Pierre Degeyter in 1888.


Ang masa; Ang linyang pangmasa; Makibaka, huwag matakot

This song ends with the traditional battle Filipino cry of "makibaka huwag matakot." In English, it means "unite, don't be afraid." The song asks us to be with the masses.


Araw ng manggagawa

This song speaks of the gallantry of the working class.


Awit ng pagasa

Let the workers and peasants be our sources of hope.


Awit ng tagumpay

The future belongs to the proletariat!


Bagong hukbong bayan

This is the first song composed for the Filipino guerillas of the proletarian revolution.


Bandilang pula

Raise the scarlet flag!


Di magagaping diwa

The spirit of the revolution cannot be crushed.


Diwang walang takot

The spirit of a revolutionary cannot be crushed by fear.


Gumising ka kabataan

Filipino youth, listen to the call of the struggle! Serve the people!